Andmebaasid1. Antiigiveeb: kreeka- ja ladinakeelsete tekstide tõlked eesti keelde

Andmebaas sisaldab täistekstidena kreeka- ja ladinakeelsete tekstide eestindusi. Antiigiveebi esimese versiooni loomist (aastad 1850-1940) toetas riiklik programm "Eesti keel ja rahvuslik mälu" (projekt "Antiigiretseptsioon Eestis 19.-20. saj.: põhiallikate digiteerimine ning publitseerimine", 2008). Teises etapis lisatakse tõlkeid hilisemast perioodist ning kõik tekstid muudetakse kasutatavaks tekstibaasirakenduse PhiloLogic keskkonnas. Teise etapi valmimist toetab riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu" (projekt "Antiigiretseptsioon ja selle osa Eesti keele- ja kultuuriruumi kujunemises 17.-20. saj.").

EESTI ANTIIGITÕLKE BIBLIOGRAAFIA (versioon 1.0, 2014, PDF)

2. Academia Gustaviana (1632-1656) ladinakeelse juhuluule tekstikorpus

Projekti lõpuks sisaldab andmebaas varasema versiooni materjalide täiendatud uusväljaannet. Uue väljaande valmimist toetab riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu" (projekt "Antiigiretseptsioon ja selle osa Eesti keele- ja kultuuriruumi kujunemises 17.-20. saj.").

3. Humanistliku kreeka kirjanduse korpus

Andmebaas sisaldab humanistlikke kreekakeelseid tekste Eesti aladelt. Selle valmimist toetab riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu" (projekt "Antiigiretseptsioon ja selle osa Eesti keele- ja kultuuriruumi kujunemises 17.-20. saj.").

Kontakt: Ivo Volt (Ivo.Volt@ut.ee)

Viimati uuendatud: 19.01.2014